ocieplanie a termowizja

Na czym polega i w jakim celu wykonywana jest termowizja domu

Badanie ciepłoty budynku, czyli popularna termowizja to wyjątkowy rodzaj audytu ocieplenia budynku, jego stanu technicznego oraz ogólnej ciepłoty pomieszczeń.

Tego rodzaju badanie można wykonać jako odbiory techniczne po zakończeniu budowy danego domu lub mając zamiar ocieplania danego budynku, przed zamówieniem specjalistycznego ocieplenia. Badanie termowizyjne nieruchomości pozwala sprawdzić jakie są nieprawidłowości i z jakiego powodu ciepło „ucieka” z domu czy biura. Po wykryciu wad złego projektu albo nieodpowiedniego wykonania izolacji cieplnej można zadbać o naprawę tego stanu rzeczy, ocieplić budynek, przedłużając tym samym jego żywotność oraz przyczyniając się do podniesienia komfortu mieszkania.

Kontrolowane są ściany, podłogi, dachy oraz inne elementy instalacyjne budynku. Badania termowizyjne odkrywają nieraz różnego rodzaju nieprawidłowości w konstrukcji budynku takie, jak zatory w rurach instalacji centralnego ogrzewania, nieszczelność ogrzewania podłogowego czy nieszczelność rur wodnych. Sprawdzane są także połączenia instalacji elektrycznej. Zdarza się, że odkrywane są nieszczelności drzwi oraz okien czy też nieprawidłowości wentylacji, pęknięcia w ścianach domu oraz wady innych elementów konstrukcyjnych.

sprzęt do termowizji

W jakim celu wykonuje się termowizję budynku?

W celu ocieplenia budynku wykonywana jest termoizolacja, która pozwala usunąć usterki i wady konstrukcji oraz nadać odpowiednią temperaturę pomieszczeniom. Badanie termograficzne pozwala wykryć wszelkie niedoskonałości w konstrukcji budynku, dlatego warto je przeprowadzić. Może się okazać, że nie ma potrzeby docieplania całego budynku, lecz wystarczy ocieplenie jednej ściany czy tylko dachu lub wyłącznie piwnicy. Pomniejszenie kosztów ocieplenia budynku jest jak najbardziej wskazane.

Co pokazują termogramy budynków?

Termogramy budynków pokazują jaka jest izolacyjność termiczna budynku, poprawność wykonania izolacji części poddaszowej budynku, ciągłość oraz izolacyjność termiczna wieńców, poprawność montażu oraz izolacyjność okien, drzwi, bram garażowych, grubość ocieplenia, szczelność, ciągłość i poprawność zastosowania materiału izolacyjnego.

Badanie kamerą termowizyjną pozwala zlokalizować ukryte w ścianach rury, sprawdzić stan ich izolacji oraz szczelność i ocieplenie kominów. Badania termowizyjne przeprowadzić można także, gdy budynek jest zamieszkany, a planowana jest termomodernizacja. Po audycie budynku spisywany jest raport, który jest podstawą do analizy, wyprowadzenia wniosków oraz podjęcia ewentualnej termomodernizacji budynku.

Kiedy wykonuje się badania termowizyjne?

Badania termowizyjne przeprowadza się, gdy chcemy sprawdzić przyczynę występowania pleśni i grzybów, kupić lub sprzedać budynek, sprawdzić stan budynku, po ociepleniu budynku oraz zamontowaniu drzwi i okien, kontroli wydajności energetycznej miejsca, lokalizacji ciągu lub wycieku z rur instalacji wodnej i CO2, sprawdzeniu instalacji elektrycznej, badaniu budynków oraz urządzeń klimatyzowanych czy wymagających chłodzenia.

Co składa się na pełne badanie termowizyjne?

Pełne badanie termowizyjne ma kilka etapów badania poziomu ocieplenia budynku. Od zewnątrz sprawdza się stan zaizolowania ścian, stan dachu, lokalizuje się mostki termiczne, kontroluje się osadzenie okien i drzwi. Od wewnątrz sprawdza się wady budowlane, anomalie termiczne, kontroluje się osadzenie okien i drzwi, lokalizuje się miejsca zagrożone wykraplaniem wilgoci, kontroluje się prawidłowość ciągu wentylacji oraz warunki wpływające na komfort termiczny.

Kontrolowana jest wilgotność powietrza oraz rozkład temperatur w środku oraz na zewnątrz budynku. Pełne badania są kosztowne – skontrolowanie domu o powierzchni 250 m2 wiąże się z koniecznością wydania kilku tysięcy złotych. Badanie uproszczone, szczątkowe, kosztuje kilkaset złotych. Warto zainwestować w termowizję i zlecić realizację badań w domu. Ważne są one dla osób, które chcą nadać lepszą jakość cieplną starszemu budynkowi.

Solidne i rzetelne przeprowadzenie badania termowizyjnego budynku wymaga zrobienia zdjęć termowizyjnych. Audyt ciepła przeprowadzać muszą osoby mające doświadczenie, wiedzę z budownictwa i fizyki budowli, niezbędne są dobre warunki meteorologiczne oraz dobra jakość kamery termowizyjnej. Użycie kamery o niskiej rozdzielczości sprawia, że zdjęcia będą niedokładne, a badanie stanie się niemiarodajne i niewiarygodne. Mimo wysokiego kosztu badania termowizyjnego warto je przeprowadzić, w trosce o komfort osób mieszkających w domu lub pracujących w biurze.

Badanie termowizyjne budynku – pełne lub uproszczone

W Polsce działają dziesiątki firm oferujących przeprowadzenie badań termowizyjnych budynków. Zamówić można badanie:

  • Badanie pełne bada całość budynku, jego szczelność, sprawdza centralne ogrzewanie, nieszczelność instalacji oraz poprawność jej funkcjonowania.
  • Badanie uproszczone natomiast przeprowadzane jest przy użyciu kamery termowizyjnej – bada się ściany mieszkania i wykonuje się termogramy fragmentów budynku.