przenikanie ciepła

Co to jest współczynnik przenikania ciepła U?

Wykonując ocieplanie ścian należy zwrócić uwagę na parametry stosowanych materiałów ociepleniowych. Skuteczność ocieplenia ścian w głównym stopniu zależy od tego, jaki materiał izolacyjny zastosujemy, jednak największe znaczenie ma jego współczynnik przenikania ciepła. Ma to niebagatelny wpływ na koszty ogrzewania domu więc warto wybrać materiał, który oprócz zadowalającej ceny będzie posiadał też odpowiednie parametry termoizolacyjne.

Największe znaczenie dla całościowego bilansu cieplnego domu ma połać dachowa, jednak duże znaczenie mają też ściany zewnętrzne dlatego warto wybrać wykonując ocieplanie ścian materiał o odpowiednich do konstrukcji parametrach termoizolacyjnych. Kiedy ocieplanie domu rozpoczynamy od ocieplenia ścian warto wybrać materiały które będą skuteczne i wytrzymałe, a przy tym zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi termoizolacji budynków.

Na co zwrócić uwagę przy doborze materiałów do ocieplenia domu?

Kiedy planujemy ocieplanie domu, niezależnie od tego, który materiał wybierzemy, musi on spełniać odpowiednie kryteria technologiczne, a te opisywane są za pomocą współczynnika przenikania ciepła oraz współczynnika przewodności cieplnej. Współczynniki te pozwalają na ocenę skuteczności cieplnej oraz porównanie poszczególnych materiałów ociepleniowych.

ciepłe poddasze

Co to jest współczynnik przenikania ciepła?

Współczynnik przenikania ciepła (U) opisuje izolacyjność termiczną czyli inaczej ciepłochłonność przegrody o wskazanej grubości i określonej konstrukcji takiej jak dach, strop, ściana czy podłoga. Współczynnik przenikania ciepła wyrażany jest w jednostce W(m2*K). Ogólnie współczynnik ten opisuje wielkość przepływu ciepła przez daną powierzchnię przegrody budowlanej gdy różnica temperatur po obu stronach ma wartość 1K. Im mniejsza wartość współczynnika tym straty ciepła mniejsze, a ocieplenie domu skuteczniejsze. Na współczynnik mają wpływ przede wszystkim grubość materiału oraz jego rodzaj, a do jego oznaczenia potrzebna jest znajomość współczynnika przewodności cieplnej (λ) dla poszczególnych warstw, z których wykonana jest przegroda. Wartość współczynnika znacznie wzrasta gdy w izolacji obecne są mostki termiczne bądź puste przestrzenie w trudno dostępnych miejscach.

Co to jest współczynnik przewodności cieplnej?

Współczynnik przewodności cieplnej (λ) to inaczej termoizolacyjność poszczególnych materiałów budowlanych i określa on wielkość przepływu ciepła przez daną powierzchnię o określonej grubości gdy różnica temperatur po obu stronach przegrody wynosi 1K. Współczynnik ten wyrażany jest w jednostce W/(m*K). Izolacyjność materiału jest tym większa im mniejszy współczynnik, a nasze ocieplenie budynku skuteczniejsze. Ciepłochłonność ściany zdeterminowana jest przez zastosowane materiały termoizolacyjne, a one z reguły mają dość niską wartość współczynnika przewodności cieplnej w granicach 0,03 – 0,05 W/(m*K) i jest ona niezależna od grubości zastosowanej warstwy izolacyjnej.

Dlaczego coraz większą uwagę przywiązuje się do współczynników cieplnych?

W nowoczesnych i energooszczędnych domach stosuje się do ocieplenia budynku materiały termoizolacyjne o najniższym współczynniku U jednak w głównej mierze wartości te zdeterminowane są Rozporządzeniami Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które jasno określają maksymalne dopuszczalne wartości parametrów materiałów termoizolacyjnych stosowanych do ocieplenia budynku. Planując budowę domu warto zapoznać się z aktualnymi wytycznymi oraz planowanymi zmianami ponieważ ocieplanie domu to inwestycja na długie lata.

Jaki współczynnik cieplny powinny mieć ściany zewnętrzne?

Dotychczasowe przepisy podawały dwie dopuszczalne wartości współczynnika przenikalności cieplnej gdy chodzi o ocieplanie ścian, w zależności od tego, z czego zostały wykonane. Jednak od 1 stycznia 2014 roku w przepisach nie ma już podziału na ściany jedno- i wielowarstwowe, a współczynnik U, niezależnie od rodzaju ściany nie powinien przekraczać wartości 0,25 W/(m2*K).

Podczas doboru ocieplenia elewacji dążymy do jak najniższej wartości współczynnika U, w przeliczeniu na średnie wartości można przyjąć, że zmniejszenie wartości U o 0,01 W/(m2*K) zmniejsza straty energii o około 0,75 kWh na rok w przeliczeniu na każdy metr kwadratowy ściany. Jednak nie opłaca się obniżać tej wartości poniżej 0,2 ponieważ oszczędności mogą nie pokryć wówczas wydatków na dodatkowe ocieplanie budynku. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, niższe wartości współczynnika U wymagane będą dopiero w 2021 roku. Można ten wydatek zainwestować na przykład w zaprawę ciepłochłonną podczas murowania ścian z pustaków lub bloczków, co znacznie poprawi ogólną termoizolacyjność ścian.